vineri, 13 august 2010

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

(art.7 din Ordinul MAI nr. 1497/2006)

Dosarul de examinare trebuie să cuprindă următoarele documente:
 • cerere-tip;
 • fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat +avizul unităţii sanitare;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
 • copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere.
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – declaraţie notarială autentificată din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum şi documente din care să rezulte reşedinţa în România.
Persoanele care solicită obţinerea unui nou permis de conducere se vor prezenta cu dosarul complet la sediul serviciului în vederea obţinerea vizei necesare programării la examen.
Dosarul de examinare se depune personal, cu excepţia primului examen, când pot fi depus de reprezentanţii şcolilor de şoferi la sediile serviciilor teritoriale, cu menţiune că în această situaţie este necesară  prezenţa candiidatului pentru preluarea imaginii acestuia.
EXAMINAREA PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Persoana care solicita examinarea pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, cu următoarele excepţii:
  • cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
  • cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1+E;
 • sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
 • sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
 • sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor unde solicita sa fie examinata.
Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.
Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
 • cerere-tip;
 • fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
 • fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
 • certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
 • copia documentului de identitate;
 • document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
 • chitanta de plata a taxei de examinare;
 • copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
 • copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu