sâmbătă, 13 octombrie 2012

Categoria CE

Categoria CE
Tot ce trebuie sa stii aflii de aici


Prezentare
Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

Cursul auto
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează o săptămână, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 17 ore de pregatire practică.

Taxa de şcolarizare - 699 lei 


Pentru inscriere, ne puteti contacta la 0722303130.

Conditii pentru inscriere:

 • Să posede permis de conducere categoria B şi C.
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic.
 • Vârsta: 18 ani, fara trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.
 •  

  Dosarul pentru examen cuprinde:


 • Fisa de scolarizare eliberata de scoala
 • Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
 • Fisa medicala - efectuata in cadrul scolii sau la unitati autorizate in acest sens;
 • Aviz psihologic obtinut in cadrul laboratorului nostru;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte de identitate, dovada studii, permis de conducere (daca este cazul);
 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;
 • In ce consta examenul ?

  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări.. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 de minute. După patru răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 8 întrebări corect rezolvate.
  Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.

   
   

  Categoria C

  Categoria C


  Categoria C cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg.
  Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constand intr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala autorizata este mai mare de 750 Kg.

  Cursul pentru obţinerea permisului auto categoriile C şi CE durează 11 saptamani.
  În acestă perioadă, de două ori pe pe săptămâna au loc cursuri teoretice.
  În ultimele 6 săptămâni, de trei ori pe săptămână au loc şi cursurile de conducere auto pe traseu.

  Taxa de scolarizare - 1999 lei
  Suma poate fi platită integral sau în  rate, prima rată fiind de minimum 500 lei.

  Condiţii pentru înscriere: • Sa fie declarat  ''ADMIS'' categ.B.
 • Apt din punct de vedere medical si psihologic.
 • Varsta: 21 ani.
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.


 • Pentru inscriere va asteptam la telefon 0722303130 sau la sediul Scolii de soferi Leader Unic  Dosarul pentru examen cuprinde:


 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completeaza prin dactilografiere);
 • Cerere de înscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
 • Fişa medicală - efectuata în cadrul şcolii sau la unitati abilitate in acest sens;
 • Aviz psihologic obtinut in cadrul laboratorului nostru;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, dovada studii, permis de conducere (daca este cazul);
 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare; • In ce  consta examenul ?

  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 întrebări şi a unui chestionar cu întrebări specifice care conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute, iar al celui pentru reguli speciale, de 15 minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22  întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 26 întrebări şi minimum 8 întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 11 întrebări.

   Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu. Pentru obţinerea categoriei CE, se ataşează la autocamion şi remorca. Examenul pentru fiecare categorie are loc în zile diferite.  Categoria BE

  Categoria BE

  Ce trebuie sa stii despre Categoria BE. Afli de aici


   Prezentare
  Categoria BE - ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depaşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg. 

  Cursul auto
  Cursul auto pentru obţinerea permisului auto categoria BE, durează trei săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 15 ore de prgătire practică (conducere auto).                    Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. 


  Taxa de şcolarizare - 799 lei.
  Suma poate fi plătită integral sau în  rate, prima rată fiind de minimum 200 lei   Condţii pentru înscriere:

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani (făra 3 luni);
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute în O.U. nr.195/2002 actualizat.
 • Sa posede categoria B.


 • Dosarul pentru examen cuprinde: 


 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişa medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi autorizate în acest sens;
 • Aviz psihologic obţinut în cadrul laboratorului nostru;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezinta taxa de examinare platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare
 •  

 • Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9  întrebări rezolvate corect.                                                                                                                    
 •  Proba practică constă în conducerea autoturismului.cu remorcă, în traseu.
 •  

  Categoria B


  Prezentare  Categoria B - autovehicule a căror masă totală maxim autorizată nu depăşeste 3500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8.
  Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B şi o remorcă în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului nu depăşeşte 3500 Kg iar masa totală autorizată a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător. Triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550Kg.

  Cursul auto
  Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 5 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

  Taxa de şcolarizare
           • 699 lei (Daewoo Matiz)
           • 749 lei (Dacia Logan)
           • 890 lei (Skoda Octavia)
           • 890 lei (Ford Galaxy) 

  Suma poate fi platită integral sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 250 lei  


  Condiţii pentru înscriere: • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002 • Dosarul pentru examen cuprinde:


 • Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişă medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unităţi din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (dacă se doreşte şi obţinerea atestatului profesional);
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare;


 • In ce consta examenul ?

  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în conducerea autoturismului.în traseu.


  vineri, 12 octombrie 2012

  Categoria A


  Prezentare
  Categoria A: motocicleta cu sau fară ataş; Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depaşeşte 25 Kw sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg, numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice interioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.


  Cursul auto
  Durata cursului este de minimum 5 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică).
  Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre de poligon.


  Taxa de şcolarizare - 599 lei
  Suma poate fi plătită integral sau în două rate, prima rată fiind de minimum 200 lei.

  Condiţii pentru înscriere:


 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 18 ani făra trei luni
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.


 • Înscrierea la cursuri se poate face telefonic sau  la sediul  Scolii de soferi Leader Unic.

  La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.

  CE CUPRINDE DOSARUL PENTRU EXAMEN ?

 • Fişa de şcolarizare eliberata de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişa medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi abilitate in acest sens;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare;


 • IN CE CONSTA EXAMENUL ?
   Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.


  Subcategoria A1
  Prezentare

  Subcategoria A1: motocicletă uşoară cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 Kw

  Cursul auto
  Durata cursului este de minimum 3 săptămâni, timp în care se efectuează 30 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (Pregătirea teoretică o precede pe cea practică).
  Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre în poligon.
  Obligaţiile cursantului: • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii


 • Taxa de şcolarizare - 499 lei
  Suma poate fi plătită integral sau în două rate, prima rată fiind de minimum 200 lei.


  Condiţii pentru înscriere:


 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 16 ani fără trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.


 •  Înscrierea la cursuri se face poate face telefonic la 0722303130 sau  la sediul Scolii de soferi LEADER UNIC
  La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate,cazier , evaluarea psihologică şi fişa medicală.


  CE CUPRINDE DOSARUL PENTRU EXAMEN ?


 • Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoala);
 • Fişă medicală - efectuata în cadrul şcolii, sau la unităţi abilitate in acest sens;;
 • Aviz psihologic
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare; • IN CE CONSTA EXAMENUL AUTO ?
  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.