vineri, 12 octombrie 2012

Subcategoria A1
Prezentare

Subcategoria A1: motocicletă uşoară cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 Kw

Cursul auto
Durata cursului este de minimum 3 săptămâni, timp în care se efectuează 30 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (Pregătirea teoretică o precede pe cea practică).
Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre în poligon.
Obligaţiile cursantului: • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
 • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii


 • Taxa de şcolarizare - 499 lei
  Suma poate fi plătită integral sau în două rate, prima rată fiind de minimum 200 lei.


  Condiţii pentru înscriere:


 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 16 ani fără trei luni.
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.


 •  Înscrierea la cursuri se face poate face telefonic la 0722303130 sau  la sediul Scolii de soferi LEADER UNIC
  La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate,cazier , evaluarea psihologică şi fişa medicală.


  CE CUPRINDE DOSARUL PENTRU EXAMEN ?


 • Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoala);
 • Fişă medicală - efectuata în cadrul şcolii, sau la unităţi abilitate in acest sens;;
 • Aviz psihologic
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare; • IN CE CONSTA EXAMENUL AUTO ?
  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu