sâmbătă, 13 octombrie 2012

Categoria BE

Categoria BE

Ce trebuie sa stii despre Categoria BE. Afli de aici


 Prezentare
Categoria BE - ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depaşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg. 

Cursul auto
Cursul auto pentru obţinerea permisului auto categoria BE, durează trei săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 15 ore de prgătire practică (conducere auto).                    Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. 


Taxa de şcolarizare - 799 lei.
Suma poate fi plătită integral sau în  rate, prima rată fiind de minimum 200 lei Condţii pentru înscriere:

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani (făra 3 luni);
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute în O.U. nr.195/2002 actualizat.
 • Sa posede categoria B.


 • Dosarul pentru examen cuprinde: 


 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişa medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi autorizate în acest sens;
 • Aviz psihologic obţinut în cadrul laboratorului nostru;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezinta taxa de examinare platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare
 •  

 • Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9  întrebări rezolvate corect.                                                                                                                    
 •  Proba practică constă în conducerea autoturismului.cu remorcă, în traseu.
 •  

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu