sâmbătă, 13 octombrie 2012

Categoria B


PrezentareCategoria B - autovehicule a căror masă totală maxim autorizată nu depăşeste 3500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8.
Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B şi o remorcă în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului nu depăşeşte 3500 Kg iar masa totală autorizată a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător. Triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550Kg.

Cursul auto
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 5 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Taxa de şcolarizare
         • 699 lei (Daewoo Matiz)
         • 749 lei (Dacia Logan)
         • 890 lei (Skoda Octavia)
         • 890 lei (Ford Galaxy) 

Suma poate fi platită integral sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 250 lei  


Condiţii pentru înscriere: • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002 • Dosarul pentru examen cuprinde:


 • Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişă medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unităţi din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (dacă se doreşte şi obţinerea atestatului profesional);
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, dovadă studii, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare;


 • In ce consta examenul ?

  Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în conducerea autoturismului.în traseu.


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu