vineri, 12 octombrie 2012

Categoria A


Prezentare
Categoria A: motocicleta cu sau fară ataş; Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depaşeşte 25 Kw sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg, numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice interioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.


Cursul auto
Durata cursului este de minimum 5 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică).
Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre de poligon.


Taxa de şcolarizare - 599 lei
Suma poate fi plătită integral sau în două rate, prima rată fiind de minimum 200 lei.

Condiţii pentru înscriere:


 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: 18 ani făra trei luni
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.


 • Înscrierea la cursuri se poate face telefonic sau  la sediul  Scolii de soferi Leader Unic.

  La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.

  CE CUPRINDE DOSARUL PENTRU EXAMEN ?

 • Fişa de şcolarizare eliberata de şcoală
 • Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
 • Fişa medicală - efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi abilitate in acest sens;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
 • Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare;


 • IN CE CONSTA EXAMENUL ?
   Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
  Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
  Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu